Finboard

Transformă datele contabile în informații de management strategic și financiar!
Urmarește, analizează și optimizează evoluția afacerii tale !
Un produs propriu al Fintech Business Solutions !

Why to choose us

Balanced scorecard financiar constituie baza pentru deciziile de management în ceea ce privește ghidarea organizației spre performanță. Aveți posibilitatea de a seta valoarea care să fie atinsă de un indicator, valoarea/procentul cu care să crească sau să scadă un altul. Se pot stabili obiective pentru venituri, cifra de afaceri, cheltuieli, profit sau indicatori financiari.

Finboard prezintă valorile atinse, trendul și gradul în care obiectivele fixate au fost îndeplinite.

Sunt prezentate valorile realizate în fiecare luna și valorile realizate cumulat de la începutul anului pentru fiecare categorie de venit, cheltuială și profitul aferent: cifra de afaceri, alte venituri din exploatare, venituri din activitatea financiară sau extraordinară.

Analizează cheltuielile pe care le generează afacerea ta, sintetic, pe grupe de cheltuieli (cheltuieli pentru realizarea cifrei de afaceri, cheltuieli fixe de exploatare, cheltuieli financiare) sau în detaliu prin monitorizarea fiecărei cheltuieli înregistrate în perioada analizată.

Analiza activului patrimonial vă oferă informații despre valoarea la zi sau evoluția bunurilor folosite în procesul de producție (mijloace fixe, stocuri), creanțe de la clienți sau terți, disponibilitățile bănești ale firmei.

Pasivul patrimonial prezintă sintetic și în detaliu sursele care susțin realizarea afacerii: capitaluri proprii, datorii față de furnizori, datorii față de personal angajat, datorii față de bugetul de stat, datorii față de alți creditori, datorii față de banci.

Vizualizarea evoluției lunare a activului și pasivului oferă posibilitatea înțelegerii tendinței de evoluție a bunurilor și obligațiilor firmei.

Prezintă sintetic, la zi sau evoluția pe o perioadă de până la 12 luni a:

  • Capacității firmei de a obține profit (indicatorii de profitabilitate);
  • Structurii surselor de finanțare a activității (grad de îndatorare, solvabilitate)
  • Capacității firmei de a achita datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare desfasurată;
  • Eficienței cu care sunt dimensionate stocurile, sunt încasate creanțele de la clienți la termenele din contractele de vânzare sau sunt achitate datoriile față de furnizori.

Prezintă balanța de verificare într-un format accesibil si cunoaște in detaliu:

  • veniturile, cheltuielile și profiturile din luna curentă, comparativ cu realizarile anului în curs;
  • valorile elementelor care compun activul patrimonial la data balanței de verificare încărcată
  • situația principalilor indicatori economico-financiari pentru luna pentru care a fost încărcată balanța de verificare

Obiectivul este acela de “a înţelege cifrele”, adica de a transpune datele financiare raportate prin balanța de verificare în instrumente care pot fi utilizate pentru a conduce o afacere

Analizează comparativ evoluția lunară și anuală detaliată a realizărilor firmei. Aveți posibilitatea să comparați evoluția veniturilor, a cheltuielilor, a elementelor de activ și pasiv și a unui set de indicatori economico-financiari din ultimelele 3-12 luni. În tabele ușor de citit și grafice de evoluție, sunt prezentate cifrele aferente fiecărei perioade alese pentru analiză.

Obiectivul este acela de a identifica prompt tendințele de evoluție a afacerii și de adaptare a deciziilor de management pentru a atinge obiectivele propuse.

Servicii si solutii Software

Oferim soluții și servicii software personalizate folosind cele mai noi tehnologii
urmărind rezultatele de business ale clienților noștri.

Webdesign

Servicii de implementare websiteuri pentru a promova online imaginea clienților noștri. Oferim soluții complete de prezentă online, identitate vizuală, promovare și SEO.

Magazine online

Consultanță pentru crearea unui magazin online și servicii complete de implementare pentru ecommerce.

Soluții software

Dezvoltare software la comandă, outsourcing. Competențe de analiză, arhitectură, dezvoltare, testare, mentenanță și suport.

Analiză și consultanță

Servicii de analiză de business, identificare soluții software, scriere de specificații, estimări și alegere de tehnologii.